Blog

Uitgaansdag 2018: Leiden vanuit de rondvaartboot

WP_20170623_10_16_50_Pro WP_20170623_10_26_41_Pro WP_20170623_10_40_13_Pro WP_20170623_11_17_20_Pro WP_20170623_15_17_55_Pro WP_20170623_17_58_26_Pro WP_20170623_17_58_42_Pro

Korte impressie uitgaansdag 2016

WP_20160527_10_01_04_ProWP_20160527_10_34_01_ProWP_20160527_10_41_52_ProSAM_1065WP_20160527_10_09_36_ProWP_20160527_19_14_54_ProWP_20160527_17_51_21_ProWP_20160527_19_15_12_ProSAM_1113IMG_7534SAM_1060

Mosselavond 2015

Vrijdag 30 oktober was een bedenkwaardige mosselavond. Sinds lange tijd gaf Armand Croïn weer present. Onze voorzitter heeft niet heeft kunnen achterhalen hoe lang de traditie van de mosselavonden al bestaat. Iets eenvoudiger was het om vastte stellen dat Armand Croin sinds september 45 jaar lid van onze sociëteit is Dit kon Roy ten Hoorn simpel bewijzen door het overhandigen van de notulen van de ledenvergadering waarin vermeld staat dat de heer Armand Croïn is toegelaten als lid. Uiteraard ontving de jubilaris ook een fles heuse “sooswijn”

 

 

Verder had de keuken zijn best gedaan om ons voortreffelijke  mosselen te serveren.

 

Verder kregen wij een groet van ons lid Ruud Booms die nog in Zuid-Frankrijk verblijft.

 

Al met al een zeer geslaagd avond!

 

Geciteerd uit de column van Jan Wenteler in de Telstar van 3 juni 2015

De Soos

Sociëteit Eensgezindheid is de oudste nog bestaande vereniging van Pijnacker. De sociëteit is, onder de naam “Herensociëteit Eensgezindheid”, in 1869 opgericht. De kraamkamer van de Sociëteit was gelegen in café-restaurant Van Ouds het Raadhuis aan de Oostlaan. Nu, 146 jaar later is dit, met enkele noodgedwongen onderbrekingen, nog steeds de thuishaven van ‘de heren van de soos.’ Wél is de naam van het aloude restaurant door de huidige eigenaar veranderd in Tante Boefie. “Jammer” vinden vooral de wat oudere inwoners van Pijnacker. Van Ouds het Raadhuis was tot ver in de omgeving een begrip. Maar onder de nieuwe naam is het ook nog steeds goed toeven in het pand waar Sociëteit Eensgezindheid is opgericht. In de voorgevel van het restaurant is zelfs een gevelsteen aangebracht.

2013-08-20 21.01.47

Sociëteit Eensgezindheid uit 1869 –in de volksmond ‘De Soos’ genoemd- bestaat dit jaar dus 146 jaar. De drie IJsverenigingen in Pijnacker-Nootdorp hebben trouwens ook een rijke geschiedenis. Zij zijn alle drie in het jaar 1895 opgericht, met IJsvereniging Pijnacker (opgericht 14-09-1895) als oudste van dit trio. IJsvereniging “Voorwaarts” uit Delfgauw heeft als oprichtingsdatum 1-11-1895 en de Nootdopse IJsclub 28-12-1895. Kennelijk was er in dat jaar een strenge winter.

Terug naar Sociëteit Eensgezindheid. In 1869, het jaar van de oprichting, waren er in Pijnacker ongeveer 1800 inwoners. De belangrijkste bron van inkomsten was landbouw, in de vorm van boerenbedrijven. Vijf jaar na de oprichtingsdatum kreeg Pijnacker zijn eerste straatverlichting, en had de gemeente een lantaarnopsteker in dienst. Er was nog geen leidingwater. Voor drinkwater werd gebruik gemaakt van regenwater dat opgeslagen werd in speciale waterputten.

In het straatbeeld verschenen de eerste rijwielen, Vélocipède genaamd. Rijwielen met een hoog voorwiel waaraan zich de trappers bevonden. In 1869 herbenoemt Koning Willem III, Jhr. J.L. Hesselt van Dinter tot burgemeester van Pijnacker én Nootdorp. Na zijn overlijden, in 1896, wordt hij opgevolgd door zijn zoon J.K. Hesselt van Dinter. Beiden zijn jarenlang lid geweest van de sociëteit.

Dat Pijnacker in 1869 een Herensociëteit binnen de dorpsgrenzen had, is wel bijzonder. In die tijd waren Herensociëteiten voornamelijk in de grote steden gevestigd. Over het algemeen waren al dan niet belangrijke notabelen lid van de sociëteit. Vaak ook was er sprake van een ballotage. Niet iedereen kon zómaar lid van een Herensociëteit worden.

Nu, na al die jaren, heeft Pijnacker-Nootdorp nog steeds een Herensociëteit, al is het karakter wel wat veranderd. Er is geen sprake meer van strenge ballotage. En nét als in 1869 vermaken de heren zich op dinsdagavond met een gezellig praatje, met een paar partijtjes “kurken” op het biljart en met klaverjassen. Voorts zijn er in de loop van het jaar tal van activiteiten, met in ieder geval een jaarlijks uitstapje. Zoals de vorige week, 22 mei bijvoorbeeld, toen De Zaanse Schans met een bezoek werd vereerd. Er was een boottocht over het Amstelmeer en werd er, na voorafgaand aan een uitstekend diner, gebruik gemaakt van een minigolfbaan achter het betreffende restaurant.

Jaarvergadering 2014

Op de jaarvergadering van 4 maart 2014 bij de aanvang van het 145-jarig jubileum werd met algemene stemmen besloten dat het bestuur mag doorgaan.  Voorzitter Roy ten Hoorn, secretaris Harry Junggeburt, penningmeester Roy Lau en het lid Albert Verweij werden bij acclamatie herkozen. De plannen en begroting werden goed gekeurd met als extra notering  de reservering van € 2500 voor de viering van het 145-jarig jubileum. Als nieuw lid werd de heer Booms (Ruud) verwelkomd.

Een vast onderdeel van de sociëteitsavonden is het kegeltjesbiljarten. De resultaten van de scores worden bijgehouden door Carlo Kentie en bij de jaarvergadering  in een overzicht gepresenteerd. Onderstaande scorelijst voor 2013 vermeldt het aantal gespeelde wedstrijden (blauw) en het percentage gewonnen partijen (groen). Een ieder kan in de grafiek wel een positieve kwalificatie zien met een gemiddelde van ruim 70% .Kegeltjesbiljartensoos (2)

Sociëteit Eensgezindheid terug op haar oude vertrouwde locatie

Deze dinsdag 29 oktober 2013 is een bijzonder dag voor de Sociëteit Eensgezindheid. Na een afwezigheid van acht jaar zijn we weer terug in  café-restaurant, het voormalige, “Van Ouds Het Raadhuis”, nu geheten “Tante Boefie”. Op onze oude vertrouwde plek zal gestart worden op een nieuw Wilhelmina biljart voor het aloude gezelschapsspel “kegeltjes biljarten”. Zijn het biljart en de ballen nieuw, het kegeltje en de dobbelstenen zijn ouderwets nog afkomstig  uit partycentrum “Tout le Monde” gered en meegenomen door Bert van Tilburg. Helaas  moesten we enkele maanden geleden wegens verbouwingen afscheid nemen van Tout le Monde, ook al omdat de biljarts niet teruggeplaatst konden worden.IMG_0021

Albert Verweij