Lid worden

Eind 18e eeuw zijn er vele sociëteiten ontstaan. Meestal in de vorm van een ‘Herensociëteit’, gedefinieerd als ‘zijnde een besloten plek van gezellig verkeer voor het mannelijk geslacht waar zelfs huisvaders zich thuis voelen. Het is een onderons steeds van een bepaalde groep der samenleving met dezelfde grondideeën, voortspruitende uit hun staat van welstand of stand. Geen groepering naar geloof of beroep’. Deze omschrijving mag wat ouderwets aandoen maar is in de kern nog steeds geldig.

In de begin jaren was ook de Sociëteit Eensgezindheid in Pijnacker een wat elitaire club van notabelen als de burgemeester, enkele raadsleden, de huisarts en diverse zakenmensen. Daar is in de loop der jaren veel verandering ingekomen, al is de middenstand nog steeds goed vertegenwoordigd.

In het algemeen kan gesteld worden dat iedereen die meent dat hij zich thuis voelt bij Sociëteit Eensgezindheid van harte welkom is.

Wel wordt verwacht dat men zich houdt aan de regels en gedragsnormen. Belangstelling? Neem contact op met de secretaris, Cees van der Leden. Dat kan via deze link.

freeimage-8161512-web